შეარჩიეთ თქვენთვის საუკეთესო ონლაინ და ინტერნეტ სესხები
30 000 ლარამდე სესხი 3-დან 72 თვემდე მინიმალური ასაკი 21 წლის 36% დან

30 000 ლარამდე სესხი 3-დან 72 თვემდე მინიმალური ასაკი 21 წლის 36% დან

წლიური 3 % -დან
1000 - დან 30 000 ლარამდე
3-72 თვემდე
ავტო ლომბარდი მანქანის უმაღლესი შეფასებით და 70%-მდე დაფინანსებით. მიიღეთნაღდი ფული დღესვე ლარში ან დოლარში. სესხის ასაღებად დაგჭირდებათ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი. ასევე ავტომობილისტექნიკური პასპორტი.

ავტო ლომბარდი მანქანის უმაღლესი შეფასებით და 70%-მდე დაფინანსებით. მიიღეთნაღდი ფული დღესვე ლარში ან დოლარში. სესხის ასაღებად დაგჭირდებათ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი. ასევე ავტომობილისტექნიკური პასპორტი.

2% -დან
500 – 28,000 $
3 თვიდან – 10 წლამდე